Hem
Aktuellt
Adelsönytt
Arkiv
Bildarkiv
Styrelsen
Medlem
Kontakt
 

 

 

Föreningens syfte är att värna Adelsös natur och kultur
samt att främja möjligheterna att bo och arbeta på ön med respekt för dess miljövärden.

Föreningen vill samla såväl fast- som fritidsboende.
Föreningen vill samla enskilda medlemmar som delar intresset
för Adelsö.

Respekten för att bevara Adelsös natur- och kulturvärden
är grundläggande utgångspunkt för föreningen Värna Adelsös arbete. Vi slår vakt om kulturlandskapet och strandskyddet.     Vi försvarar allemansrätten. Föreningen kommer särskilt bevaka planer och händelser som berör Adelsö i dessa avseenden.

Värna Adelsö ska från denna grundläggande utgångspunkt
också på olika sätt stödja arbete för en utveckling av förutsättningarna för en fortsatt levande landsbygd på Adelsö.

Det kan gälla områden såsom turism, trafik, IT och åtgärder
för att behålla lanthandel och andra småföretag.

Till dessa förutsättningar hör också att det finns intresse och anläggningar för ett rikt föreningsliv, möjlighet att skapa fler arbetstillfällen, nära tillgång till god omsorg och fritidssysselsättning för barn och ungdom, liksom för de äldre.

Värna Adelsö motverkar stora exploateringar på Adelsö men stöder tillkomsten av småskaliga bostäder för all åldersgrupper, som vill bosätta sig eller bo kvar på Adelsö.

Läs mera under MedlemVill du veta mer? – kontakta styrelsen och områdesansvariga eller läs under ”Aktuellt"