Hem
Aktuellt
Adelsönytt
Arkiv
Bildarkiv
Styrelsen
Medlem
Kontakt
Ordförande                                             
Anders Gustafsson
Skogstorp
178 92 Adelsö
Mob: 070-298 55 25
Epost: anders.gustafsson28@gmail.com
Ledamot                                                    Jan Gertz
Gredby 18
178 92 Adelsö
Mob: 070-353 01 65
E-post: jan80taborist@gmail.com
Sekreterare Adjungerad
Björn Rydberg
Ellholmsvägen
178 92 Adelsö
Mob: 070-5284105
E-post: bjornrydberg@gmail.com  
Kassör
Mats Lundgren
Marielundsvägen 31
178 92 Adelsö
Mob: 070-730 32 03
E-post: matslu3@gmail.com
Ledamot                                                   
Lennart Rydberg
Lundkulla
178 92 Adelsö
Mob: 070-322 02 61
E-post: lennart.rg@gmail.com
                                                   
Vice Ordförande                                                  
Helena Abrahamsson
Lundkulla
178 92 Adelsö
Mob: 070-6792616
E-post: helena.abrahamsson@gmail.com
Ledamot 
Stefan Wåhlin
Ellholmen
178 92 Adelsö
Mob: 070-318 80 00
E-post: s.wahlin@hotmail.com
Ledamot 
Andreas Gustafsson
Stenby
178 92 Adelsö
Mob: 070-986 55 92
E-post: andreas.adelso@gmail.com       
Ledamot 
Monika Engelhardt
Frutorp
178 92 Adelsö
Mob: 070-7890968
E-post: frutorp@hotmail.com
Ledamot 
Siri Lundmark
Stenby
178 92 Adelsö
Mob: 070-248 21 23
E-post: siri.lundmark@hotmail.com 
   
 
 
 
Revisorer
Lars Erik Udd, Eva Larsson, Bernt Collin (suppl)
Redaktion för Adelsönytt
Redaktörer: Gunilla Sternelius, Ann Söderström
Ansv. utgivare: Gunilla Sternerlius

 

 


Programprecisering      april 2009 (pdf)

Föreningsstadgar           juni 2004 (pdf)

                                                                                 Uppdaterad 2024-04-16