Hem
Aktuellt
Adelsönytt
Arkiv
Bildarkiv
Styrelsen
Medlem
Kontakt

Värna Adelsö växer stadigt.
Ju fler vi är, desto tyngre väger våra argument i
diskussioner om Adelsö´s intressen och framtid.

Avgiften för 2018 är endast 50:- per person. Oförändrat.
Den betalas in på Värna Adelsö´s plusgiro konto.

Plusgiro konto: 136 05 72-0

Det är viktigt att ange vem eller vilka avgiften avser.

Medlemsavgifterna täcker inte fullt ut våra kostnader för
bland annat Adelsönytt. Vi är därför mycket tacksamma
för ett frivilligt bidrag utöver den låga avgiften.

Har du frågor om avgiften, kontakta vår kassör.

                                    

   

                  


Uppdaterad 2019-01-03