Hem
Aktuellt
Adelsönytt
Arkiv
Bildarkiv
Styrelsen
Medlem
Kontakt

Värna Adelsö växer stadigt.
Ju fler vi är, 658 under 2023, desto tyngre väger våra argument 
i diskussioner om Adelsö´s intressen och framtid.

Avgiften för 2024 är endast 50:- per person. Oförändrat.
Den betalas in på Värna Adelsö´s plusgiro konto eller Swish.

Plusgiro konto: 136 05 72-0

Swish Nr 12345 571 20

Det är viktigt att ange vem eller vilka avgiften avser.

Medlemsavgifterna täcker inte fullt ut våra kostnader för
bland annat Adelsönytt. Vi är därför mycket tacksamma
för ett frivilligt bidrag utöver den låga avgiften.

Har du frågor om avgiften, kontakta vår kassör.
                                    

 

 


Uppdaterad 2024-04-12